Pages

Các kiểu đối tượng tùy chỉnh trong Facebook Ads

Đối tượng Tùy chỉnh trong Facebook là một trong những công cụ cần thiết nhất để có được các chiến dịch quảng cáo Facebook thành công.

Ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về đối tượng tương tự trong facebook. Trong bài viết này, chúng ta sẽ liệt kê các kiểu đối tượng tùy chỉnh trong Facebook Ads (Custom Audiences) và làm thế nào để tạo được chúng.

Làm thế nào để tạo đối tượng tùy chỉnh trên Facebook

Để tạo đối tượng tùy chỉnh đầu tiên, vào phần Đối tượng (audience) của Facebook Power Editor hoặc Ads Manager (Trình Quản Lý Quảng Cáo).

Trong Ads Manager, nó nằm dưới khu vực các công cụ (Tools). Chọn “Đối tượngAudiences“.

Cách tạo đối tượng tùy chỉnh trong Facebook Ads
Trong Power Editor, nó có một khu vực riêng, nằm ngay bên phải bên dưới thanh công cụ, bên dưới số tài khoản quảng cáo của bạn:

Cách tạo đối tượng tùy chỉnh trong Facebook Ads
Vì đây là đối tượng tùy chỉnh đầu tiên của bạn, bạn cần tạo một cái mới bằng cách click vào nút màu xanh “Create Audience”. Một popup sẽ được mở ra và hỏi bạn kiểu đối tượng nào bạn muốn tạo:

Các kiểu đối tượng tùy chỉnh trong Facebook Ads

Các kiểu đối tượng tùy chỉnh trong Facebook Ads

Có rất nhiều kiểu đối tượng tùy chỉnh và Facebook bổ sung thêm chúng thường xuyên.
  • Đối tượng Tùy chỉnh từ Danh sách khách hàng (Customer List Custom Audiences): Một danh sách email, số điện thoại, hoặc số user ID Facebook là những gì Facebook sẽ sử dụng để xác định cụ thể một người dùng nào đấy. Facebook thường khớp được từ 60% – 80% địa chỉ liên lạc có trong danh sách của bạn. Tải lên danh sách này thường được thực hiện thủ công (manually), trừ khi bạn sử dụng Công cụ Đồng bộ hóa Đối tượng Tùy chỉnh (Custom Audience Sync Tool).
  • Đối tượng tùy chỉnh từ website (Website Custom Audiences): Thay vì sử dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại của khách hàng, bạn có thể thêm vào mã theo dõi Facebook Pixel trong website và nhắm mục tiêu cho quảng cáo Facebook Ads tới tất cả người dùng đã từng ghé thăm trang cụ thể trong một khoảng thời gian nào đấy (tối đa là 180 ngày)!
  • Đối tượng tùy chỉnh hoạt động trong ứng dụng (App Activity Custom Audiences): Bạn có thể tạo đối tượng tùy chỉnh dựa trên hành động của những người sử dụng ứng dụng của bạn – kể cả là trên Desktop hay Di động. Điện thoại di động đã đánh bại (outpaced) máy tính để bàn trên Facebook, và xu hướng này vẫn tiếp diễn. Nếu doanh nghiệp của bạn có một ứng dụng liên kết, nó nên sử dụng đối tượng tùy chỉnh trên Facebook.
  • Đối tượng tùy chỉnh đã từng tương tác (Engagement Custom Audiences): Bạn có thể tạo đối tượng tùy chỉnh cho những người đã từng tương tác với kiểu quảng cáo cụ thể nào đấy hoặc trang của bạn. Khoảng thời lượng của các kiểu quảng cáo đó tối đa là 365 ngày, mặc dù các tương tác mới đây thường tốt hơn – tuy vậy sau cùng nó đều là tương tác.
  • Đối tượng tương tự (Lookalike Aidiences): Một khi bạn tạo Đối tượng Tùy chỉnh, bạn có thể hỏi Facebook cho mục đích tạo đối tượng rộng hơn theo kiểu “Đối tượng Tương tự” để hướng đến quảng cáo của bạn. Facebook sẽ tìm kiếm các mẫu và đặc điểm chung của người dùng hiện tại, đối tượng tiềm năng, hoặc khách hàng – thí dụ như tuổi, giới tính, sở thích chung – và tạo ra một danh sách lớn hơn nhiều nhưng cũng rất giống với các người dùng bạn đang có, vấn đề thú vị là danh sách bao gồm hầu hết những người chưa bao giờ tương tác với bạn trước đây!
Chúng ta sẽ xem xét cụ thể cách tạo mỗi tệp đối tượng tùy chỉnh, và sau đó theo dõi một số thủ thuật về cách bạn sử dụng (utilize) chúng ở các bài tiếp theo. Chúc các bạn tạo chiến dịch quảng cáo Facebook thành công!

No comments :
Write nhận xét