Pages

Các bước tạo chiến dịch quảng cáo Facebook cơ bản nhất

Ở bài viết trước mình đã giới thiệu đến các bạn cách tạo tài khoản quảng cáo Facebook, bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước tạo chiến dịch quảng cáo Facebook hoản chỉnh nhất.

Các bước tạo chiến dịch quảng cáo Facebook

Để tạo quảng cáo bằng quy trình Tạo theo hướng dẫn trong Trình quản lý quảng cáo, hãy vào thẳng công cụ tạo quảng cáo hoặc nhấp vào nút  để bắt đầu. Nếu bạn nhìn thấy quy trình Tạo nhanh (Quick Creation), bạn có thể chuyển về quy trình Tạo theo hướng dẫn bằng cách nhấp vào nút Chuyển (Switch to Guided Creation) ở đầu quy trình tạo.
Các bước tạo chiến dịch quảng cáo Facebook

 Tạo chiến dịch quảng cáo Facebook

Chọn mục tiêu

Bước đầu tiên trong quy trình Tạo quảng cáo Facebook theo hướng dẫn là tạo một chiến dịch. Để thực hiện việc này, hãy chọn mục tiêu từ danh sách.


Nếu bạn muốn sử dụng chiến dịch có sẵn, hãy nhấp vào Sử dụng chiến dịch có sẵn (Use Existing Campaign) trong phần chiến dịch.

Các bước tạo chiến dịch quảng cáo Facebook

Đặt tên chiến dịch

Bên cạnh Tên chiến dịch, hãy đặt tên cho chiến dịch hoặc sử dụng tên mặc định xuất hiện.
Đặt tên cho chiến dịch quảng cáo

 Tạo nhóm quảng cáo

Đặt tên cho nhóm quảng cáo

Bên cạnh Tên nhóm quảng cáo, hãy đặt tên cho nhóm quảng cáo hoặc sử dụng tên mặc định xuất hiện. Bạn cũng có thể chọn tạo nhiều nhóm quảng cáo cùng lúc.
Đặt tên cho nhóm quảng cáo

Chọn đối tượng

Khi tạo chiến dịch quảng cáo Facebook, trong phần Đối tượng, hãy điền thông tin chi tiết về đối tượng của bạn. Bạn có thể chọn các đặc điểm của đối tượng như độ tuổi, giới tính, sở thích và các tiêu chí khác. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn nhắm mục tiêu khả dụng.
Chọn đối tượng khi tạo chiến dịch quảng cáo facebook

Chọn vị trí quảng cáo

Trong phần Vị trí quảng cáo, khi tạo chiến dịch quảng cáo Facebook, hãy quyết định vị trí hiển thị quảng cáo trên Facebook, Instagram hoặc Audience Network. Nếu bạn chọn Vị trí quảng cáo tự động (Automatic), quảng cáo sẽ được hiển thị cho đối tượng của bạn ở nơi quảng cáo có khả năng hoạt động hiệu quả nhất. Nếu bạn muốn thực hiện theo cách thủ công, hãy chọn Chỉnh sửa vị trí quảng cáo (Edit Placements). Tại đây bạn có thể lựa chọn hiển thị trên desktop, điện thoại hay cả 2, lựa chọn được hệ điều hành,...
Lựa chọn vị trí hiển thị quảng cáo

Thiết lập ngân sách và lịch chạy quảng cáo

Trong phần Ngân sách & lịch chạy, bạn có thể chọn ngân sách và đặt lịch chạy quảng cáo. Tìm hiểu thêm về ngân sách, phân phối và chi phí của quảng cáo trên Facebook.
Lựa chọn ngân sách và lịch chạy quảng cáo Facebook
Tìm hiểu thêm về ngân sách hàng ngày tối thiểu và cách hoạt động của chi tiêu tiền cho quảng cáo.

 Tạo quảng cáo

Chọn Trang

Hiện tại, tất cả các quảng cáo đều buộc phải liên kết với một Trang; bạn không thể tạo quảng cáo mà không có Trang Facebook.
Lựa chọn trang để chạy quảng cáo facebook

Chọn định dạng quảng cáo

Trong phần Định dạng, hãy chọn từ một số định dạng quảng cáo, bao gồm: Quay vòng, một hình ảnh, một video, bản trình chiếu hoặc Bộ sưu tập.
Chọn định dạng quảng cáo khi tạo chiến dịch quảng cáo Facebook

Chọn phương tiện của bạn

Trong phần Phương tiện, chọn nội dung bạn muốn sử dụng trong quảng cáo.

Thêm văn bản vào quảng cáo

Sau khi chọn hình ảnh, bạn có thể nhập văn bản mà bạn muốn thêm vào quảng cáo. Bạn cũng có thể có tùy chọn thêm nút kêu gọi hành động, chọn pixel, v.v.

Đặt hàng và chọn cách bạn muốn thanh toán cho quảng cáo

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Xác nhận ở cuối quy trình để tạo quảng cáo. Lần đầu đặt hàng, bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin thanh toán. 
Lưu ý: khi sử dụng quy trình Tạo chiến dịch quảng cáo Facebook theo hướng dẫn, chiến dịch của bạn sẽ hiển thị trực tiếp (chờ xét duyệt của Facebook) ngay sau khi nhấp vào nút Xác nhận. Nói cách khác, bạn không cần xem lại và đăng. Chiến dịch sẽ được đăng ngay lập tức. Chúc các bạn kiếm tiền online thành công!
Nguồn: Facebook

No comments :
Write nhận xét